24 h numer telefonu +48 600 095 629

PolandAccommodation

Warunki korzystania z serwisu

Regulamin

Słownik pojęć

Firma - AccPol Sp z o.o. podmiot gospodarczy zawierający z Gościem umowę Gwarancji zakwaterowania. KRS: 0000415997, Gdański Sąd Rejonowy VII Wydział.

Właściciel - najemca, dzierżawca lub właściciel zakwaterowania. Osoba fizyczna lub prawna.

Gość – osoba szukająca zakwaterowania: osoba fizyczna lub prawna, która wchodzi w stosunki prawne między Właścicielem i Firmą poprzez www.polandaccomodation.eu

Kwatera - przedmiot najmu: pokój, pokój w hotelu, mieszkania, apartament, dom, willa, pensjonat

W celu dokonania rezerwacji za pośrednictwem strony www.polandaccomodation.eu Gość zobowiązany jest przyjąć następujące Warunki Umowy.

Akceptując Regulamin Gość akceptuje Umowę Gwarancyjną Zakwaterowania z firmą AccPol Sp z o.o. i akceptuje Umowę Najmu.

Umowa Gwarancyjna Zakwaterowania

1. Firma AccPol Sp z o.o. - zwana Firmą oświadcza , że ma prawo do prezentowania Gościom kwater na podstawie zawartego porozumienia z Właścicielem tych kwater.

2. Gość dokonuje płatności w dwóch ratach:

- Pierwsza rata jest zaliczką za rezerwację zakwaterowania. Po wpłacie zaliczki Gość otrzymuje mailem zwrotnym fakturę za rezerwację zakwaterowania, Umowę Zakwaterowania i Umowę Najmu z danymi Właściciela kwatery i nr rezerwacji.

- Druga płatność jest dokonywana przez Gościa bezpośrednio właścicielowi przed otrzymaniem kluczy do lokalu.

3. Gość posiada prawo do zwrotu 50 procent zaliczki w przypadku, gdy rezygnuje i informuje Firmę na 48 godzin przed godziną 14-tą w dniu przyjazdu.

4. Gość ma prawo do rezygnacji z zakwaterowania, jeśli nie spełnia ono warunków jakie opisał Właściciel. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie Firmy o rezygnacji. Firma zobowiązana jest zaproponować Gościowi inne miejsce , bez dodatkowych opłat, w podobnym standardzie i lokalizacji.

5. Gość ma prawo do rezygnacji z pierwszego jak i alternatywnego zakwaterowania. Gość zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt Firmie. Firma zobowiązuje się w ciągu 7 dni do zwrotu 20 procent kwoty wpłaconej przez Gościa.

6. Pełna refundacja zaliczki jest należna tylko w przypadku, gdy pierwsze miejsce było niedostępne a Firma nie zaproponowała zakwaterowania alternatywnego.

7. Uiszczenie przez Gościa opłaty za zakwaterowanie Właścicielowi jest jednoznaczne z akceptacją warunków zakwaterowania.

8. Jeżeli w trakcie trwania zakwaterowania Gość ma jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące warunków zakwaterowania, musi je kierować tylko do Właściciela.

9. Jeżeli firma ma informacje, że zarezerwowana kwatera nie spełnia wymaganych standardów jest ona zobowiązana do zaproponowania innej kwatery przed przyjazdem Gościa.

10. Odpowiedzialność finansowa firmy nie może przekroczyć wartości usługi nabytej przez Gościa.

11. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy dla miejsca rejestracji AccPol Sp z o.o.

Michał Wojciechowicz

+48 600 095 629

Umowa Najmu

Dowodem realizacji niniejszej umowy jest wpłata na ręce właściciela całości kwoty za zakwaterowanie.

Dnia pomiędzy Najemcą zwanym dalej Gościem a wynajmującym właścicielem kwatery lub jego pełnomocnikiem zwanym dalej Właścicielem dysponującym kwaterą pod adresem zawarto umowę o następującej treści:

1/. Przedmiotem umowy jest wynajem kwatery , której adres podany jest powyżej.

2/. Właściciel oddaje w użytkowanie Gościowi kwaterę z umeblowaniem i wyposażeniem i zobowiązuje się zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.

3/. Zakwaterowanie obowiązuje od godz. 14.00 dnia do 11.00 dnia ( na podstawie nr rezerwacji ).

4/. Gość zobowiązany jest przedłożyć do podpisania niniejszą umowę Właścicielowi oraz dokonać wpłaty gotówką Włascicielowi na kwotę .

5/. Równocześnie przed odebraniem kluczy od Właściciela , Gość wpłaca gotówką kaucję w wysokośći .

6/. Gość zobowiązuje się do korzystania z urządzeń i mebli będących na wyposażeniu kwatery zgodnie z ich przeznaczeniem.

7/. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia w kwaterze powstające z Jego winy, bądź z winy osób przez Niego zaproszonych.

8/. Przy odbieraniu kluczy od Gościa, Właściciel zobowiązuje się do oddania kaucji. W przypadku gdy szkody poniesione przez Właściciela przewyższają wysokość kaucji, Gość zobowiązuje się uzgodnioną kwotę odszkodowania przelać na konto Właściciela w ciągu 7 dni.

9/. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z kwatery w przypadku włamania.

10/. W przypadku znalezienia rzeczy należących do Gościa pozostawionych po Jego wyjeździe, będą one wysłane pod wskazany adres, na Jego koszt.

11/. Gość zobowiązuje się pozostawić kwaterę w stanie takim, jakim mu została przekazana. W innym wypadku Właściciel ma prawo potrącić 80 PLN z kaucji na poczet sprzątania.

12/. W przypadku gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi kwatery i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

13/. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest Sąd właściwy dla adresu zakwaterowania.

Login

Polandaccommodation to największy serwis noclegowy łączacy imprezy z zakwaterowaniem. Oferujemy noclegi w następujących obiektach: kwatery prywatne, hostele, hotele, ville. Obszar działania Polanaccommodation to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław.
Find us on Facebook Follow us on Twitter Operatorzy płatności
Michał Wojciechowicz picture
szukaj | kwatery dla firm
Poland Accommodation © all rights reserved 2013 by Urszula Wojciechowicz